Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 24 januari 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
4
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 24 januari 2018
B-stuk
5
Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 19 december 2018
B-stuk
6
Ontwikkelvisie Plassengebied Raamsdonksveer
B-stuk
7
Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Geertruidenberg
B-stuk
8
Bestemmingsplan Wim Boonsstraat en Brahmsstraat
A-stuk
9
Vaststellen profielschets burgemeester Geertruidenberg
10
Interpellatieverzoek SVP
11
Sluiting