Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 27 februari 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
4
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 27 februari 2019
5
Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2019
6
Bedrijfsplan 2019 en 1e begrotingswijziging WAVA MidZuid
A-stuk
7
Aanleg hockeyvelden DDHC
A-stuk
8
Controleprotocol 2018
B-stuk
9
Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019
B-stuk
10
Inlichtingen ingevolge art. 41 Reglement van Orde opgevraagd door de fractie van de SVP inzake verkoop Brandestraat 2
A-stuk
11
Sluiting