Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 27 juni 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
5
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 27 juni 2019
6
Vaststellen notulen van de openbare vergadering d.d. 29 mei 2019
7
Jaarrekening 2018
A-stuk
8
Verkabeling 150 kV - besluit VKA
B-stuk
9
Vaststelling bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied - Engelse Wal 3 Plattelandswoning
B-stuk
10
Invoering toeristenbelasting en watertoeristenbelasting
A-stuk
11
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
A-stuk
12
Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Verbonden Partijen
A-stuk
pdf Dossier 1867 voorblad.pdf (35KB)
pdf GGD Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018, begroting 2020 en Agenda van de Toekomst.pdf (123KB)
pdf OMWB jaarrekening 2018.pdf (1.4MB)
pdf nazorg gesloten stortplaatsen begroting 2020.pdf (336KB)
pdf GGD Accountantsverslag jaarrekening 2018.pdf (400KB)
pdf RAV jaarrekening 2018.pdf (13.1MB)
pdf Bijlage 1 Analyse jaarrekening 2018 Verbonden Partijen 01052019.docx (339KB)
pdf RAV begroting 2020.pdf (840KB)
pdf OMWB begroting 2020.pdf (1.6MB)
pdf OMWB aanbiedingsbrief begroting 2020.pdf (202KB)
pdf GGD Bijlage Beleidsbegroting 2020 Reactie richtlijnen Nota Verbonden Partijen.pdf (209KB)
pdf regionaal bureau leerplicht aanbiedingsbrief begroting 2020.pdf (613KB)
pdf nazorg gesloten stortplaatsen jaarrekening 2018.pdf (390KB)
pdf GGD jaarrekening 2018.pdf (1.6MB)
pdf Veiligheidsregio jaarrekening 2018.pdf (1.8MB)
pdf Veiligheidsregio begroting 2020.pdf (1.4MB)
pdf RAV Aanbiedingsbrief Begroting 2020.pdf (105KB)
pdf regionaal bureau leerplicht jaarrekening 2018.pdf (796KB)
pdf regionaal bureau leerplicht begroting 2020.pdf (2.4MB)
pdf GGD Agenda van de Toekomst.pdf (7.8MB)
pdf GGD Beleidsbegroting 2020.pdf (9.1MB)
pdf AANGEPAST Raadsvoorstel en -besluit jaarrekening 2018 en begroting 2020 Verbonden Partijen 14052019.docx (402KB)
pdf AANGEPAST Bijlage 2 Analyse begroting 2020 Verbonden Partijen 01052019.docx (349KB)
pdf Mid Zuid Begroting 2020.pdf (832KB)
pdf Mid Zuid Jaarstukken_2018_GOBV.pdf (495KB)
pdf Mid Zuid Jaarstukken_2018_WAVA.pdf (634KB)
pdf MidZuid Jaarverslag_2018.pdf (827KB)
pdf Amendement Moerdijk RWB.pdf (123KB)
pdf Motie Oosterhout zero based.docx (355KB)
pdf 20190625 Mva inz begroting 2020 Veiligheidsregio MWB.docx (212KB)
pdf 20190625 Mva omwb.docx (323KB)
13
Kredietaanvraag Afval
A-stuk
14
Vaststelling bestemmingsplan Heereland fase IV
B-stuk
15
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RWB, RAV en Regionaal Bureau Leerplicht
B-stuk
16
Actieprogramma 2019-2023 Regio West-Brabant, jaarrekening 2018 RWB, incl. voorstellen bestemmingsresultaat, jaarrekening 2018 Rewin en begroting 2020 RWB en Rewin
B-stuk
17
Visie begraafplaatsen
A-stuk
18
Historische haven Timmersteekade
A-stuk
19
Sluiting