Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 22 januari 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst december 2018
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 24 januari 2019
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 27 februari 2019
5
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d. 27 februari 2019
6
Vaststellen agenda discussieraad d.d. 7 februari 2019
7
Vaststellen agenda Rondetafelgesprek d.d.
8
Jaarplanning raad
9
Evaluatie vorige vergadercyclus
10
Rondvraag
11
Verzoeken vanuit de organisatie
- Rapport Rekenkameronderzoek 2019 Afvalinzameling: het betreffende onderzoeksbureau spreekt graag met de raadsleden lopende het onderzoek. Voorstel: 19.00 uur voorafgaand aan de vergadering van het presidium van 19 februari.

- Verzoek om de raad bij te praten inzake Donge-oevers: na het presidium van 19 februari.
12
Sluiting