Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 5 september 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
Dhr. W. van Oversteeg (HMC) heeft zich gemeld voor het spreekrecht (nieuwe sporthal)
Dhr. B. Zijlmans ( en dhr. B. Massop ) hebben zich gemeld voor het spreekrecht (Kasteelmuur)
3.a
Bespreken plus toelichting Eindrapportage Rekenkamer 2019 inzake Afvalinzameling
De Rekenkamer (plus het betreffende onderzoeksbureau) heeft laten weten niet aanwezig te kunnen zijn op 5 september!
4
Vaststellen besluitenlijst DR 13 juni 2019
5
Aanpassen verordening stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties nav motie
6
Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG
7
Reglement van Orde raadsvergaderingen 2019
8
APV Geertruidenberg 2019
De APV heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend
9
Het beleefbaar maken van een kasteel
pdf Dossier 1994 voorblad.pdf (16KB)
pdf bijlage 7 deel 2 begroting kasteelmuur 600 hoog met vuilwerk binnenin.pdf (101KB)
pdf bijlage 9 deel 1 verkenning van landschapsdeskundige van crk juli 2019.pdf (1.8MB)
pdf bijlage 7 deel 1 begroting kasteelmuur 300 hoog met vuilwerk binnenin (1).pdf (101KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final B Foto's.docx (5.3MB)
pdf bijlage 11 voorbeeld van informatiebord.jpg (87KB)
pdf bijlage 1 brief intentieverklaring iz kasteelmuur voor 27 juni 2017.doc (74KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final D Bevochten veste.docx (4.7MB)
pdf bijlage 2 bij projectboek final E ontvangen intentieverklaring 27 nov 2017.docx (12.5MB)
pdf bijlage 8 adviezen monumentencommissie en crk.docx (73KB)
pdf Bijlage 9 deel 2 toelichting in mail bij verkenning door landschapsdeskundige.docx (43KB)
pdf bijlage 10b impressie ruine slotbosse toren juli 2019.jpg (1.8MB)
pdf bijlage 10c impressie ruine slotte boren juli 2019.jpg (1.7MB)
pdf bijlage 11 voorbeeld van informatiebord.jpg (87KB)
pdf bijlage 1 brief intentieverklaring iz kasteelmuur voor 27 juni 2017.doc (74KB)
pdf bijlage 2 aangepaste artist impression medio 2019.jpg (427KB)
pdf bijlage 2 projectboek basisdocument eind november 2017.docx (2.5MB)
pdf bijlage 3 motie raad november 2018 iz kasteelmuur.pdf (41KB)
pdf Bijlage 9 deel 2 toelichting in mail bij verkenning door landschapsdeskundige.docx (43KB)
pdf bijlage 2 aangepaste artist impression medio 2019.jpg (427KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final A Kaarten en Tekeningen.docx (6.9MB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final B Foto's.docx (5.3MB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final C Bronnen.doc (195KB)
pdf bijlage 3 motie raad november 2018 iz kasteelmuur.pdf (41KB)
pdf bijlage 4 Powerpoint Geertruidenberg project kasteelmuur 20 mei 2019.pptx (8.9MB)
pdf bijlage 5 verslag overleg met bewoners over project kasteelmuur etc 20 mei 2019.docx (40KB)
pdf Bijlage 6 uitgebreidere stand van zaken en voorgeschiedenis.docx (63KB)
pdf bijlage 7 deel 1 begroting kasteelmuur 300 hoog met vuilwerk binnenin (1).pdf (101KB)
pdf bijlage 10a impressie ruine 23 juli 2019.jpg (9.8MB)
pdf bijlage 12 Beknopte analyse Glob kostenr kasteelm BBM - Oome.pdf (390KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final A Kaarten en Tekeningen.docx (6.9MB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final C Bronnen.doc (195KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final D Bevochten veste.docx (4.7MB)
pdf bijlage 2 bij projectboek final E ontvangen intentieverklaring 27 nov 2017.docx (12.5MB)
pdf bijlage 4 Powerpoint Geertruidenberg project kasteelmuur 20 mei 2019.pptx (8.9MB)
pdf bijlage 5 verslag overleg met bewoners over project kasteelmuur etc 20 mei 2019.docx (40KB)
pdf bijlage 8 adviezen monumentencommissie en crk.docx (73KB)
pdf bijlage 9 deel 1 verkenning van landschapsdeskundige van crk juli 2019.pdf (1.8MB)
pdf bijlage 10a impressie ruine 23 juli 2019.jpg (9.8MB)
pdf bijlage 12 Beknopte analyse Glob kostenr kasteelm BBM - Oome.pdf (390KB)
pdf collegevoorstel over project voor het beleefbaar maken van het kasteel voor college 13 aug 2019 3.docx (119KB)
pdf bijlage 2 projectboek basisdocument eind november 2017.docx (2.5MB)
pdf collegevoorstel over project voor het beleefbaar maken van het kasteel voor college 13 aug 2019 3.docx (119KB)
pdf Bijlage 6 uitgebreidere stand van zaken en voorgeschiedenis.docx (63KB)
pdf bijlage 7 deel 2 begroting kasteelmuur 600 hoog met vuilwerk binnenin.pdf (101KB)
pdf bijlage 10b impressie ruine slotbosse toren juli 2019.jpg (1.8MB)
pdf bijlage 10c impressie ruine slotte boren juli 2019.jpg (1.7MB)
pdf raadsvoorstel beleefbaar maken kasteel voor de raad van september 2019.docx (103KB)
pdf 20190905 Mva kasteelmuur.docx (77KB)
10
Capaciteitsbehoefte nieuwe sporthal
11
2e Tussenrapportage 2019-2
12
Bespreken visie buitengebied Geertruidenberg van de Natuurfederatie Geertruidenberg
13
Bespreken reactie Inspectie Jeugd op verzoek gemeente Geertruidenberg
14
Bespreken RWB Aanbiedingsbrief/Actieprogramma raden en colleges
15
Rondvraag