Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 18 juni 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 27 juni 2019
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 4 juli 2019
5
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d. 4 juli
Bij de behandeling van de Kadernota worden traditiegetrouw ook de algemene beschouwingen gehouden.
Een spreekschema is bijgevoegd alsmede een opzet van het college met procesafspraken
6
Vaststellen agenda discussieraad d.d. 20 juni 2019
7
Jaarplanning raad
8
Vergaderschema nieuwe stijl 2020
Nieuwe elementen:
- 8 x vergaderen per jaar
- zomer- en winterreces; geen reguliere vergaderingen in januari. Maand kan wel gebruikt worden om te reflecteren, vooruit te kijken, achteruit te kijken, speciale sessies etc
- indienen van technische vragen aan de voorkant

consequenties:
-jaaragenda raad wordt belangrijker; jaaragenda raad dient nadrukkelijker geagendeerd te worden in overleg bgm-secr-griffier, college en presidium,
-minder stukken naar de raad,
- meer naar buiten aan hand van jaaragenda,
- meer RT aan hand van jaaragenda
10
Fietstocht 22 augustus 2019
11
Overzicht adoptie GR'en