Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 11 december 2018

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J.J. Luteijn
Toelichting: Voorafgaand aan deze vergadering vindt een openbare presentatie plaats inzake Dementievriendelijke gemeente
Aanvang 19.30 uur
Locatie Raadszaal Raamsdonksveer

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst 27 november 2018
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 19 december 2018
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 24 januari 2019
pdf LIS 1 Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - 2018.pdf (596KB)
pdf Lis 2_ledenbrief_flo-overgangsrecht-opbouw-en-inzet-levenslooptegoeden-periode-2019-tot-2022-en-aanpassing-loga-pad-hoofdstuk-9e-caruwo.pdf (225KB)
pdf LIS 2a lbr-18-073-u201801056_bijlage.pdf (128KB)
pdf LIS 3 20181122_ledenbrief_flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-aanpassing-9b-80-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken-aanpassing-9f-13.pdf (189KB)
pdf LIS 4 20181122_ledenbrief_afspraken-wnra-bij-gemeenten.pdf (391KB)
pdf LIS 4a 20181121_caoprintversie.pdf (1,7MB)
pdf LIS 4b 181121_caruwo.pdf (2,1MB)
pdf LIS 4c 20181121_transponeringstabellen_v2.pdf (801KB)
pdf LIS 4d 20181107_schrijfwijzer_groen.pdf (1,8MB)
pdf LIS 5 20181126_ledenbrief_motie-utrechtse-heuvelrug-over-plastic-afval.pdf (234KB)
pdf LIS 5a lbr-18-076-bijlage-motie-utrechtse-heuvelrug-gemeentelobby-tegen-plastic.pdf (657KB)
pdf LIS 6 20181127_ledenbrief_ontwikkelingen-onderwijshuisvesting.pdf (276KB)
pdf LIS 7 2018-11-28 Brief NBPB - Beschermingsbewindvoering.pdf (540KB)
pdf LIS 8 20181129_ledenbrief_moties-buitengewone-alv-30-november-2018-en-overeenstemming-met-szw-over-opvolging-rob-advies-buig.pdf (321KB)
pdf LIS 8a motie_toekomstbestendig_zorgsysteem_def.pdf (301KB)
pdf LIS 8b motie_stevige_structurele_afspraken_ii_def.pdf (313KB)
pdf LIS 8c motie_advies_raad_openbaar_bestuur_over_financieringssystematiek_bijstand_def.pdf (334KB)
pdf LIS 9 Motie kinderpardon Haaksbergen - Brief Staatssecretaris.pdf (170KB)
pdf LIS 10 20181130_getekende-samenwerkingsafspraak-lvv.pdf (243KB)
pdf LIS 10 20181130_ledenbrief_ledenbrief_samenwerkingsafspraken-landelijke-vreemdelingen-voorzieningen.pdf (238KB)
pdf LIS 11 Ledenbrief VNG 75-jaar-vrijheid.pdf (418KB)
pdf LIS 12 Brief Ministerie van BiZa inzake onderzoek brandveiligheid gevels.pdf (121KB)
pdf 05 Lijst van ingekomen stukken.doc (264KB)
5
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 24 januari 2019
6
Vaststellen agenda discussieraad d.d. 10 januari 2019
7
Vaststellen agenda Rondetafelgesprek d.d.
Op 15 januari staat momenteel een bijeenkomst gepland inzake verslavingszorg.
8
Jaarplanning raad
9
Bezoek burgemeester aan groepen 7/8 van alle basisscholen plus Democracity
De burgemeester gaat in januari/februari op bezoek bij de groepen 7/8 van alle basisscholen in de gemeente. Hij zal niet alleen kennismaken met de jongeren maar tevens een introductie geven op democratie.

Dit gesprek krijgt een vervolg in juni met Democracity van Prodemos. Met Democracity zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs de eerste stappen in het gemeentehuis. Door samen een stad te bouwen leren de kinderen de basisprincipes van een democratische samenleving kennen. Democracity is een interactief spel dat door ProDemos is ontwikkeld. Het doel van het spel is om samen een stad te bouwen. Het spel wordt gespeeld in de raadszaal. De kinderen nemen plaats op de zetels van de raadsleden en vormen samen de volksvertegenwoordigers van een stad. Gevraagd wordt dat minimaal twee raadsleden het laatste uur aanwezig zijn.
10
Bezoek burgemeester en griffier aan de fracties
De burgemeester komt graag zo snel mogelijk kennismaken met de fracties. De griffier zal hem hierbij vergezellen. Het gesprek zal in het teken staan van kennismaken. Daarnaast kunnen partijen over en weer zaken met elkaar delen.
11
Evaluatie vergadersysteem plus
Sinds een half jaar wordt proefgedraaid met een nieuwe wijze van vergaderen. Voorgesteld wordt om deze vergaderwijze in februari met elkaar te evalueren. We willen dit breed insteken en tevens de volgende aspecten hierbij betrekken:
- verslaglegging via Notubiz van de BR en de DR
- SLOG
- plaatsing raad/college/SLOG etc. in de raadszaal
12
Verzoek inspreker M. Som d.d. 6 december 2018
13
Rondvraag
14
Sluiting