Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 19 februari 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst 22 januari 2019
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 27 februari 2019
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 28 maart 2019
5
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d. 28 maart 2019
6
Vaststellen agenda discussieraad d.d. 11 maart 2019
7
Vaststellen agenda Rondetafelgesprek d.d. 12 maart 2019
De voorzitter van de RT oppert om een RT te wijden aan Hooipolder mede n.a.v. informatiebijeenkomst bij Boelaars.
8
Jaarplanning raad
9
Evaluatie vorige vergadercyclus
10
Diverse verzoeken vanuit het college
Verzoek om met de raad te spreken over de kaders bedrijfsvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin in juni. Het betreffende raadsvoorstel wordt die maand ook aan de raad aangeboden.

De Regio West-Brabant heeft aangeboden om de raad bij te praten over de Economische Visie voor de regio.

Verzoek vanuit het college om op een zaterdag Markt 32-38 en de Schattelijn te bezoeken

Verzoek vanuit het college om voor het presidium van 19 maart de raad mee te nemen in het concept meerjarenplan onderhoud gemeentelijke gebouwen
11
Rondvraag
12
Sluiting