Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 11 september 2018

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (213.5MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19.30 – 20:15 - Kruising Broekstraat - Oostsingel - Ronde tafel (met inwoners)
Ronde tafel Kruising Broekstraat – Oostsingel:
De raad kan een keuze maken uit drie opties voor de kruising Broekstraat - Oostsingel. De raad nodigt inwoners en betrokkenen van harte uit om aan de ronde tafel hun visie over de verschillende opties te geven en een voorkeursoptie aan te geven.
A.2
20.15 – 21:00 - Kruising Broekstraat - Oostsingel - Debattafel (voor fracties)
A.3
21:15 – 22:15 - Gebiedsaanpak Rijksweg (Koers en kwaliteitskader) - Debattafel (voor fracties)
Mogelijk vindt een deel van deze tafel plaats in beslotenheid, dat houdt in dat publiek de zaal dan moet verlaten.
A.100
Geluidsopnamen politieke avond raadzaal
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19.30 – 20.00 - Bestemmingsplan Ooijsebrug 2a - Ronde & Debattafel
B.2
20:15 – 20.45 - Vaststelling bestemmingsplan "Snelfietsroute F15" Duiven -Ronde & Debattafel
B.3.a
21:05 – 21:35 - Zienswijze Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Stg. Veilig Thuis Gld-Midden -Ronde & Debattafel
B.3.b
21:05 – 21:35 - Zienswijze Jaarstukken 2017 en ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 ODRA - Ronde & Debattafel
B.100
Geluidsopnamen politieke avond publieksruimte