Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 13 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Bundel:
pdf Agendabundel (153,4MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Burgerspreekrecht.
Er hebben zich insprekers gemeld voor: ingekomen stuk betreffende leefbaarheid buurtschap Helhoek; het onderwerp Bestemmingsplan Laarstraat 1, BP Supermarkten Centrum Duiven.
A.b
Mededelingen.
A.c
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond.
A.d
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-03 van de raadsvergadering.
A.e
Vragen raadsleden en fractieassistenten.
B
- RAADSVERGADERING
B.1
TECHNISCH BLOK
B.1.01
Opening.
B.1.02
Vaststelling van de agenda.
B.1.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
B.1.03a
Lijst A: voor kennisgeving aan te nemen.
pdf 0. Overzicht ingekomen stukken - lijst A vka - .pdf (203KB)
pdf 1.1.1a VNG - brief bij Koersdocument VNG Gelderland.pdf (108KB)
pdf 1.1.1b VNG Gelderland koersdocument 2018 - 2024.pdf (353KB)
pdf 1.1.1c VNG - Lbr. 18008 - Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.mht (642KB)
pdf 1.2 Stg Mediwiet - Hennep als redder der mensheid.mht (700KB)
pdf 1.3 brief CNV Connectief wensen voor gemeentelijk beleid.cleaned.pdf (77KB)
pdf 1.3a bijlage - pamflet bij brief CNV Connectief wensen voor gemeentelijk beleid.cleaned.pdf (120KB)
pdf 1.4 FNV - Brief inzake vestigingsbeleid aan fractievoorzitters gemeenteraden.cleaned.pdf (207KB)
pdf 1.4 Statiegeldalliantie Publicatie nieuwe partners.mht (822KB)
pdf 1.4a Statiegeldalliantie Ook 88 Vlaamse gemeenten sluiten zich aan.mht (789KB)
pdf 1.4b Statiegeldalliantie Reactie op Nederlandse berichtgeving statiegeld.mht (711KB)
pdf 1.5 Hope XXL - email Een heel bijzonder initiatief!!!.mht (231KB)
pdf 1.5a bijlage De Liemers Helemaal Goed courant compleet 1.pdf (20,3MB)
pdf 1.6 Vluchtelingen Werk NL - Oproep 2018-03-07 Afghanistan.pdf (180KB)
pdf 1.6a Vluchtelingen Werk NL - Brandbrief gemeenteraden en colleges BW_Afghanistan NGOcoalitie_180307.pdf (163KB)
pdf 2.1.1 VNG - Lbr. 18004 - Stand van zaken Interbestuurlijk Programma.mht (577KB)
pdf 2.1.2 VNG - Lbr. 18005 - Verkeersveiligheid.mht (584KB)
pdf 2.2a Email - De slachtoffers van houtstook per direct de hoogste prioriteit te geven en actie te nemen.mht (648KB)
pdf 2.2b Meldingen Houtrook.cleaned.pdf (5,3MB)
pdf 2.2c EYE CATCHER HOUTSTOOK BIOMASSA VOOR POLITIEK.cleaned.pdf (1,3MB)
pdf 2.4 Advies en Info Tips voor 100% duurzame zwembaden en ook in ruimere zin duurzaam bouwen.mht (655KB)
pdf 2.4a bijlage Zwembaden Biomassa_5 Mar 2018.pdf (314KB)
pdf 3.1.1 VNG - Lbr. 18006 - Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO.mht (583KB)
pdf 3.2 NOC-NSF - Investeer in Sport en doe mee in 2018-2022.mht (270KB)
pdf 3.3 Sociale Alliantie - Manifest Samen voor beter.pdf (615KB)
B.1.03b
Lijst B: ter overweging en eventueel ter bespreking.
B.2
HAMERSTUKKEN
B.2.04
Verlenging benoeming interim raadsgriffier.
B.2.05
Arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2018
B.2.06
Initiatiefvoorstel Raad in de Samenleving.
B.3
BESPREEKSTUKKEN
B.3.07
Bestemmingsplan Laarstraat 1 te Duiven
B.3.08
Bestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven en reactienota zienswijze.
B.3.09
Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
B.3.10
Sluiting en besluitenlijst.
C.100.a
Geluidsopnamen 'over-en-weer' 13 maart 2018.
C.100.b
Geluidsopnamen raadsvergadering 13 maart 2018.