Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 10 oktober 2018

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (34MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19.30 – 20.30 - Kruising Broekstraat - Oostsingel - debattafel (voor fracties)
A.2
20.40 – 21.40 - Presikhaaf/MGR sociaal domein - ronde-/debattafel
A.3
21.50 – 22.50 Meerjarenbegroting gemeente Duiven 2019-2022 - ronde-/debattafel
A.100
Geluidsopnamen publieksruimte
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19.30 – 20.30 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Duiven - rondetafel (presentatie)
B.2
20.40 – 21.40 - Vivare Vertelt - rondetafel (presentatie)
B.100
Geluidsopnamen raadzaal