Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 19 juni 2018

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (80,7MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1.a
van 19.30 tot 20.30 / Gebiedsaanpak Rijksweg (Koers en Kwaliteitskader) /rondetafel met inwoners
A.1.b
van 20.30 tot 21.00 / Gebiedsaanpak Rijksweg (Koers en Kwaliteitskader) / debattafel voor fracties
Achterliggende stukken zie A1a
A.2
van 21.15 tot 21.45 / Bestemmingsplan Veegplan Duiven 2017 /ronde/debattafel
A.3
van 22.00 tot 22.30/ Vangnetregeling aanvraag 2017 / ronde/debattafel
A.100
Geluidsopnamen raadzaal Politieke Avond 19 juni 2018
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
van 19.30 tot 20.15 / Voorjaarsnota gemeente Duiven 2018 - Programma 1 / Bestuur / rond/debattafel
B.2
van 20.30 tot 21.15 / Voorjaarsnota gemeente Duiven 2018 - Programma 2 / Maatschappij / rond/debattafel
B.3
van 21.30 tot 22.15 / Voorjaarsnota gemeente Duiven 2018 - Programma 3 / Omgeving / rond/debattafel
B.100
Geluidsopnamen publieksruimte Politieke Avond 19 juni 2018