Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 29 mei 2018

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (109.1MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19.30 - 20.30 / Woningbouwprogramma Duiven 2018 en Initiatiefvoorstel Woningbouw Weidekervel - rondetafel voor inspraak
Bij de Politieke Avond van 10 april jl. kunt u de presentaties van die avond vinden.
A.2
20.45 - 21.30 / Woningbouwprogramma Duiven 2018 en Initiatiefvoorstel Woningbouw Weidekervel - debattafel voor raadsfracties
A.2
Aansluitend - 21:30 uur Initiatiefvoorstel Woningbouw Weidekervel 87 - 97
A.3
21.45 - 22.30 / Vaststelling Jaarrekening 2017 Duiven.
A.4
22.35 - 23.05 / Initiatief D66 Wijziging Reglement van Orde, wooneis fractieassistenten
A.100
Geluidsopnamen openbare Politieke Avond van 29 mei 2018 raadzaal.
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19.30 - 20.30 / Nieuwe opdracht RSD 2018
B.2
20.45 - 21.00 / Instemmingsverzoek statuten Stichting Samenwerkingsbestuur 'LiemersNovum'
B.3
21.15 - 21.45 / Zienswijze programmabegroting 1Stroom 2019-2022
B.4
22.00 – 22.30 / Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen.
B.4.1
- Zienswijze concept jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 GO regio Arnhem Nijmegen.
B.4.2
- Zienswijze Jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 Samenwerking de Liemers (SdL).
B.4.3
- Zienswijze Gewijzigde begroting en jaarstukken Presikhaaf Bedrijven
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven heeft op 26 maart 2018 de jaarstukken 2017 en de gewijzigde begroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek over deze stukken het gevoelen te uiten.
B.4.4
- Zienswijze begroting en jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR).
B.4.5
- Zienswijze begroting en jaarstukken VGGM.
B.4.6
- Zienswijze Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2018-2022 (Doelgroepenvervoer AVAN).
C.100.A
Geluidsopnamen openbare Politieke Avond van 29 mei 2018 raadzaal.
C.100.B
Geluidsopnamen openbare Politieke Avond van 29 mei 2018 publieksruimte.