link naar deze pagina

commissie Wonen en werken - 27 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.D.M.M. de Wit
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Raadsvoorstel inzake sport- en beweegvisie
5
Raadsvoorstel reparatiebesluit bestemmingsplan 'Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016'
6
Raadsvoorstel inzake het vrijgeven van vervangingsinvesteringen voetbalvelden
7
Raadsvoorstel inzake startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
8
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
9
Vaststelling advieslijst vergadering 20 februari 2019
10
Rondvraag