link naar deze pagina

commissie Bestuur en leven - 27 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M.A.T. van den Broek
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Raadsvoorstel inzake vervolgstappen ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel
5
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
6
Vaststelling advieslijst vergadering19 februari 2019
7
Rondvraag