Vergaderkalender

link naar deze pagina

Aangeleverde raadsvoorstellen - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Op deze agenda worden alle aangeleverde raadsvoorstellen geplaatst die nog niet voor een concrete vergadering zijn gepland.

Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlagen behorende bij raadsvoorstel herziening grondexploitatie Cadenza 2
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding toelichting grex GR Bleizo 1-1-2019
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding toelichting grex Hoefweg 1-1-2019
Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Cadenza 2
Raadsvoorstel jaarrekening 2018