Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Stand van zaken uitvoering concessie QBuzz
Eind 2018 is een nieuw openbaar vervoer netwerk ingevoerd voor de regio Drechtsteden – Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
QBuzz is als nieuwe OV aanbieder van start gegaan. Dit is niet zonder slag of stoot verlopen en ook de raad heeft onder andere vanuit de media kennis kunnen nemen van de problematiek rond deze nieuwe busvervoerder.
QBuzz heeft vanaf eind maart dit jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd.

In deze beeldvormende vergadering gaat de raad in gesprek met de wethouder Verkeer en Vervoer, een vertegenwoordiger van de provincie, de heer Edso Wijvekate (projectleider implementatie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem) en een vertegenwoordiger van QBuzz, de heer Maurits Vink (vervoerkundige).
Uiteraard worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken en/of vragen te stellen.

3
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl