Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Visser

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl,
0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 16 april 2019
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten.
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
FYS – Voortgang Burgemeester Winklerplein/aanvraag aanvullende kredieten
9.1.tvr
Techn vr Stam-Smeets - Voortgang BW-plein aanvraag aanvullende kredieten
10
FYS – Ontwerp actieplan geluid
10.1
Techn VR en Antw Prins - Ontwerp Actieplan Geluid
11
BEST – Zienswijzen jaarstukken 2018 en begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen
11.1
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2018 en de primaire begroting 2020 van de GR Drechtsteden
Voor wat betreft By 11.1b Primaire begroting 2020 GRD: ontvangen op ma 20mei19, 11.00 uur.
11.2
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2018 en de primaire begroting 2020 van de GR Drechtwerk
11.3
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2018 en de primaire begroting 2020 van de GR Omgevingsdienst Zuid-holland Zuid
11.4
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2018 en de primaire begroting 2020 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
11.5
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2018 en de primaire begroting 2020 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd
11.6
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2018 en de primaire begroting 2020 van de GR GEVUDO
12
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl