link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 7 februari 2023

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht\*
5. Uitreiking prijs beste raadsvoorstel 2022
6. Vaststelling besluitenlijst van 10 januari 2023
7. Ingekomen stukken en mededelingen
8. Verbonden partijen
9. Actieve informatievoorziening door het college
10. Verlenging overeenkomst accountant Baker Tilly\*
11. Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2022\*
12. Hart van Oosterhout
13. Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2023
14. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2023
15. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht*
Geldt alleen voor agendapunten met een \*
5
Uitreiking prijs beste raadsvoorstel 2022
6
Vaststelling besluitenlijst van 10 januari 2023
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9
Actieve informatievoorziening van het college
10
Verlenging contract Baker Tilly*
Bespreekstuk
11
Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2022
Bespreekstuk
12
Hart van Oosterhout
Bespreekstuk
12.a
Motie CDA, GBO, GL Exploitatie toekomstig Hart van Oosterhout
13
Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2023
Hamerstuk
14
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2023
Hamerstuk
15
Motie buiten de agenda BOB, PvdA noodlokalen Elstar en Wegwijzer
16
Sluiting