link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 12 december 2023

Locatie: V.07 RijnWaalzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1\. Opening
2\. Vragenuur
3\. Vaststelling agenda
4\. Spreekrecht\*
5\. Vaststellen besluitenlijsten 7 en 21 november
6\. Ingekomen stukken en mededelingen
7\. Verbonden partijen
8\. Actieve informatievoorziening door het college
9.Benoeming raadsrapporteur VGGM en plv. lid Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
10\. Realisatie tijdelijke huisvesting voortgezet onderwijs Lyceum Elst\*
11\. Nota Reserves en Voorzieningen 2023\*
12\. Normenkader 2023 en 2024, incl rechtmatigheidscontrolegrens 2024\*
13\. Verordening doelgroepen woningbouw Overbetuwe 2023
14\. Huisvestingsverordening Overbetuwe 2024
15\. Zwemfaciliteit Zetten
16\. Zienswijze wijzigingsbesluit Regeling Doelgroepenvervoer (BVO DRAN)
17\. Belastingverordeningen 2024
18\. Indexatie Wmo-abonnementstarief per 1-1-2024
19\. Wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)
20\. Administratieve- en begrotingswijzigingen
21\. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht
Alleen voor agendapunten met een \*
5
Vaststelling besluitenlijsten 7 en 21 november 2023
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden Partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Benoeming raadsrapporteur VGGM en plv. lid Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Bespreekstuk
10
Realisatie tijdelijke huisvesting voortgezet onderwijs Lyceum Elst*
Bespreekstuk
11
Nota Reserves en Voorzieningen 2023*
Bespreekstuk

7 dec 2023: Raadsvoorstel; Aanpassing is nummering bij de argumenten.
12
Normenkader 2023 en 2024, incl rechtmatigheidscontrolegrens 2024*
Bespreekstuk
13
Verordening doelgroepen woningbouw Overbetuwe 2023
Bespreekstuk
14
Huisvestingsverordening Overbetuwe 2024
Bespreekstuk
15
Zwemfaciliteit Zetten
Bespreekstuk
pdf 23-12-12.15 Raadsvoorstel Zwemfaciliteit Zetten (2.1MB)
pdf 23-12-12.15 Concept Raadsbesluit Zwemfaciliteit Zetten (51KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 1a Functioneel-PvE_Zetten - 25-m Trainingsbad - 230911 (2.3MB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 1b1 230913_Stichtingskosten_Trainingsbad-V5 (133KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 1b2 Notitie sloopkosten zwembad Zetten - 230726 (137KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 1b3 231016_Taxatie marktwaarde zwembad Leigraafseweg 8, Zetten_DEF (16.1MB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 1b4 231016_Taxatie BIJLAGEN bundel (1.9MB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 1c Notitie-verschillenanalyse-V5 - Trainingsbad - 231016 (132KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 2a Memo Inv.kostenraming en expl.begr 25 meter Trainingsbad Zetten (668KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 2b 231017_Bruikleenovereenkomst zwemfaciliteit Zetten (80KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 2c Aanbestedingsstrategie Zwembad Zetten - 230913 (292KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3a1 Memo Voorstel Alternatief scenario 16 x 10 meter Doelgroepenbad Zetten (2.7MB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3a2 Functioneel-PvE_Zetten - Doelgroepenbad 10x16 - 230911 (2.4MB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3a3 230913_Stichtingskosten_Doelgroepenbad-V3 (223KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3a4 231005_Notitie-verschillenanalyse-Doelgroepenbad (152KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3a5 Memo Inv.kostenraming en expl.begr 16 x 10 meter Doelgroepenbad Zetten (770KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3b1 Memo Voorstel terugvalscenario instandhouding huidige zwemfaciliteit Zetten (66KB)
pdf 23-12-12.15 Relevant stuk 3b2 Quick Scan mogelijkheden zwemvoorziening Zetten_210714_DEF (728KB)
pdf 23-11-28.02 Technische vragen CU Zwembad Zetten (18KB)
pdf 23-11-28.02 technische vragen zwembad zetten D66 (20KB)
pdf 23-11-28.02 Beantwoording technische vrage zwembad zetten D66 (23KB)
pdf 23-11-28.02 Beantwoording technische vragen CU Zwembad Zetten (20KB)
16
Zienswijze wijzigingsbesluit Regeling Doelgroepenvervoer (BVO DRAN)
Bespreekstuk
17
Belastingverordeningen 2024
Besluitstuk
17.a
Gearceerde verordeningen
Toegezegd in de voorronde de stukken waar aanpassingen zijn gedaan die niet voortkomen uit de begrotingsbehandeling gearceerd zouden worden
18
Indexatie Wmo-abonnementstarief per 1-1-2024
Hamerstuk
19
Wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)
Hamerstuk
20
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
21
Sluiting