link naar deze pagina

Zaal 2 - 28 februari 2023

Locatie: V.07b Waalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: D.J.M. Vennis
Toelichting: **++CLUSTER INWONERS++**
Voorrondegriffier: Pfeiffer

1\. Post\- en actielijsten cluster Inwoners
2\. RondeTafelgesprek over Ontmoeten
3\. RondeTafelgesprek met het college over Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie
4\. Voorbereidende vergadering Beleidsplan schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023\-2026 en Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023

1
Post- en actielijsten cluster Inwoners
2
RondeTafelgesprek over Ontmoeten
Indieners: BOB
Portefeuillehouder: Teunissen

1) Vaststellen agenda
3
RondeTafelgesprek met het college over Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Eindrapportage Dorpsprofiel Valburg.pdf (1.1MB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen-versie 18-01.docx (55KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Heteren.pdf (833KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Slijk-Ewijk.pdf (756KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Herveld-Andelst.pdf (847KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Zetten-Hemmen.pdf (833KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel en wijkprofielen Elst.pdf (916KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Benchmarkrapportage Overbetuwe def.pdf (3.6MB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Oosterhout.pdf (748KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Driel.pdf (748KB)
pdf 23-02-28.03 Agenderingsverzoek RTGC uitgangspunten dorpsprofielen, Dorpsprofiel Randwijk.pdf (755KB)
pdf 23-02-28.03 A12 TIC; Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie, Presentatie uitgangspunten dorpsagendas en participatieDEF.pdf (1.3MB)
pdf 23-02-28.03 A12 TIC; Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie, Interactiewijzer 2018_BWvastgsteld (1) (1).pdf (173KB)
pdf 23-02-28.03 A12 TIC; Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie, Visie op de interactie met de samenleving 1.pdf (1MB)
pdf 23-02-28.03 A12 TIC; Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie, Participatiebeleid Overbetuwe - vastgesteld (1).pdf (956KB)
pdf 23-02-28.03 A12 TIC; Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie, bijlage Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie.pdf (91KB)
pdf 23-02-28.03 A12 TIC; Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie.pdf (78KB)
4
Voorbereidende vergadering Beleidsplan schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023-2026 en Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023
Portefeuillehouder: Post

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht