link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 september 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Benoeming en installatie wethouder
3. Vragenuur
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling besluitenlijsten van 25 juni en 2 juli 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
Bespreekpunten:
8. Vervangingsschema materieel 2018-2032
9. Rapport rekenkamercommissie m.b.t. burgerparticipatie
10. Addendum “Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Overbetuwe
Hamerpunten:
11. Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
12. Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
13. Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
14. Ontslag en benoeming burgerleden
15. Administratieve- en begrotingswijzigingen
16. Sluiting

1
Opening
2
Benoeming en installatie wethouder
3
Vragenuur
4
Vaststelling agenda
5
Vaststelling besluitenlijsten 25 juni en 2 juli 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8. .
Vervangingsschema materieel 2018-2032
Bespreekstuk
9.
Rapport rekenkamercommissie mbt burgerparticipatie
Bespreekstuk
10
Addendum "Beledsvisie externe veiligheid gemeente Overbetuwe"
11. .
Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
Hamerstuk
12. .
Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
Hamerstuk
13. .
Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
Hamerstuk
14
Ontslag en benoeming burgerleden
15
Administratieve- en begrotingswijzigingen
16
Sluiting