link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 december 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: Alle stukken op deze agenda zijn door de commissies behandeld op 11 en 13 december.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.


1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststelling centrumvisie Meierijstad
Bespreekstuk
3.a
Technische vragen
3.b
Amendement SP leefstijlbeschrijvingen
4
Vaststelling kadernota maatschappelijk vastgoed
Bespreekstuk
4.a
Technische vragen
5
Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2019 ev.
Bespreekstuk
5.a
Technische vragen
6
Vaststelling preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 Meierijstad
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
6.a
Technische vragen
6.b
Amendement communicatie alcohol Hart voor Schijndel, D66 en Lijst Blanco
7
Motie vreemde aan de orde: 'Kinderpardon' Hart voor Schijndel
8
Motie vreemd aan de orde: 'Hack Meierijstad' Hart voor Schijndel en D66
Motie is ingetrokken
9
Motie vreemd aan de orde: 'Vuurwerk, dat regelen we zelf wel' Hart voor Schijndel en D66
Motie is ingetrokken
10
Motie vreemd aan de orde: 'Treurnis regresrecht WMO' SP
10.a
Motie vreemd aan dde orde: 'Recht op rapport Pels Rijcken' SP
11
Sluiting