link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 januari 2021

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De agendacommissie heeft op 4 januari 2021 de agenda vastgesteld.

De voorstellen worden eerst besproken in de commissievergadering van 21 januari.

Vanwege Coronamaatregelen is er helaas geen ruimte voor publiek om de vergadering bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties volgen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 17 december 2020
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1 Dorpsraad Erp-notulen 10 november 2020.docx (75KB)
pdf C2a Omnipark-mail.docx (14KB)
pdf C2b aanbiedingsbrief college BW en leden van de raad van Meierijstad november 2020 Omnipark de Brug.jpg (1.7MB)
pdf C2c Rapportage D'n Doel - Omnipark de Brug, november 2020.docx (857KB)
pdf C3a brief aan raadsleden Meierijstad van ZonXP - zonnepark nabij Olland - 23-11-2020.pdf (522KB)
pdf C3b Concept Landschappelijke inpassing zonneweide Meierijstad def x.pdf (2.7MB)
pdf C4a Meldpunt rookoverlast-begeleidend schrijven.docx (15KB)
pdf C4b Meldpunt rookoverlast-tips van het kenniscentrum.pdf (75KB)
pdf C5 ZLTO-reactie overgangsverordening fysieke leefomgeving Meierijstad.pdf (3.6MB)
pdf C6 Overlast motorcrossen op munitieterrein Eerde.docx (15KB)
pdf C7 Verkeerssituatie school Eerschot.docx (14KB)
pdf C8 Actiecomite Raden in Verzet - enquete raden in verzet.docx (1.1MB)
pdf C9a 20201202 Brief vanuit KHN Meierijstad.pdf (402KB)
pdf C9b 201202_Persbericht KHN.pdf (112KB)
pdf C10a Brief gemeente december 2020.pdf (49KB)
pdf C10b TU Wageningen rapport.pdf (4.4MB)
pdf C11 strooien pad langs de Aa.docx (14KB)
pdf C12 Stg RCE-kasteel Dommelrode.pdf (131KB)
pdf C13 Museumver-150 miljoen lokale culturele infrastructuur_V4.pdf (95KB)
pdf C14 Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit.doc (30KB)
pdf C15a KHN 201213 Brief B&W Meierijstad.docx (33KB)
pdf C15b 20201117_brfu_UC20091_Ministerie-EZK-minister-Wiebes-inz.-steunmaatregelen.pdf (165KB)
pdf C15c Kamerbrief+%27Berekeningen+over+horeca%27.pdf (227KB)
pdf C15d Rekenmodel coronasteun horeca duizenden euro's per maand uit eigen zak - Misset Horeca.pdf (232KB)
pdf C16a 20201214 ZLTO de Meierij Reactie op geurkaart.pdf (200KB)
pdf C16b Gebiedstypologie20191212.pdf (76KB)
pdf C17 reactie verordening fysieke leefomgeving.pdf.docx (16KB)
pdf C18a Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.docx (14KB)
pdf C18b SWU 015 Landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte.pdf (139KB)
pdf C18c SWU 015 Model motie chemievrij onkruidbeheer.doc (318KB)
pdf C19a FNV-onderzoek verdringing.docx (29KB)
pdf C19b 201217JKo Rapport verdringing.pdf (3.2MB)
pdf C20 Universiteit Leiden-Terugkoppeling enquete.docx (14KB)
pdf C22 Dorpsraad Erp-Notulen 8-12-2020.docx (73KB)
6.d
Moties van andere overheden
6.f
Mondelinge terugkoppeling klankbordgroep Regio Noordoost Brabant
7
Benoeming burgercommissielid
8
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 32'
9
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Schootsestraat 50, Schijndel'
10
Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat ong.'
11
Vaststelling verordening tot wijziging financiële verordening gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)
12
Vaststelling erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020-2030
13
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'harmonisatie diverse regelingen - laaghangend fruit (1e tranche)
Bespreekstuk
Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de raadsagenda van 17 december 2020
13.a
Amendement CDA, laaghangend fruit, afwijkingsbevoegdheid woningsplitsing
13.b
Beantwoording technische vragen Bestemmingsplan 'harmonisatie diverse regelingen-laaghangend fruit (1e tranche)
14
Sluiting