link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 februari 2019

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen op deze agenda zijn behandeld in de commissies op 21 februari 2019.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 31 januari 2019
6
Ingekomen stukken
6.A
Bestuurlijke stukken
6.B
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.C
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
7
Tijdelijke toelating raadslid
8
Benoeming burgercommissielid
9
Bestemmingsplan 'Veghel-Noord, herziening Geerbosch 6a en Spoorlaan ong.'
Hamerstuk
9.a
Technische vragen
10
Instemming wijziging statuten stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel
Hamerstuk
10.a
Technische vragen
11
Instemming aangaan Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 met betrokken gemeenten
Hamerstuk
11.a
Technische vragen
12
Vaststelling verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad
Hamerstuk
12.a
Technische vragen
13
Vaststelling beheerstrategie verhardingen 2019-2023 gemeente Meierijstad
Hamerstuk
13.a
Technische vragen
14
Vaststelling beheerstrategie civiele kunstwerken gemeente Meierijstad 2019-2027
Hamerstuk
14.a
Technische vragen
15
Instemming vrijstelling leges voor non-profit instellingen
Hamerstuk
15.a
Onderliggende stukken
15.b
Technische vragen
16
Instemming aangaan Centrumregeling regio Meierij Wmo 2020 met betrokken gemeenten
Bespreekstuk
16.a
Technische vragen
16.b
Motie SP
17
Instemming beleidsnota Re-integratiebeleid Participatiewet IOAW IOAZ gemeente Meierijstad
Bespreekstuk
17.a
Technische vragen
17.b
Amendement Lijst Blanco
18
Instemming citymarketingbeleid gemeente Meierijstad
Bespreekstuk
18.a
Technische vragen
18.b
Overzicht deelnemers traject Citymarketing (toezegging CR 40 commissie REB 21-02-2019)
18.c
Amendementen Hart voor Schijndel-VVD en PvdA
19
Motie vreemd aan de orde: Bouwlocaties carnaval
20
Motie vreemd aan de orde: De rattenvanger van Meierijstad
21
Motie vreemd aan de orde: Duurzame ontwikkeling Eindhoven Airport
22
Sluiting