link naar deze pagina

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering - 21 januari 2021

Locatie: Online met MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: L. Gevers
Toelichting: De agendacommissie heeft op 4 januari 2021 de agenda vastgesteld.

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor publiek -met uitzondering van insprekers- om de vergadering bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties volgen. Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling besluitenlijsten van 2 en 3 december 2020
4
Spreekrecht
Aanmelding uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de commissievergadering. Inspreken is enkel mogelijk op geagendeerde onderwerpen. Maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.
5
Bestemmingsplan 'Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 32'
De agendacommissie heeft bepaald om dit agendapunt aan te merken als hamerstuk. Voor dit punt geldt geen spreektijd, tenzij een inspreker of een fractie zich hiervoor meldt bij de griffie. Aanmelden kan tot 19 januari, 12.00 uur.
6
Bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat ong.'
De agendacommissie heeft bepaald om dit agendapunt aan te merken als hamerstuk. Voor dit punt geldt geen spreektijd, tenzij een inspreker of een fractie zich hiervoor meldt bij de griffie. Aanmelden kan tot 19 januari, 12.00 uur.
7
Bestemmingsplan 'Schootsestraat 50, Schijndel'
8
Verordening tot wijziging financiële verordening gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)
9
Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020-2030
10
Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: Natuurinclusief beleid
11
Motie vreemd aan de orde HIER: Vuurwerkshow
12
Sluiting