link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 oktober 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.A. Fränzel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 21 september 2017 en verslag van de vergadering van 27 september 2017
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
7
Wijziging APV Meierijstad i.v.m. invoering wet aanpak woonoverlast
8
Vaststelling Subsidieverordening verduurzaming bestaande particuliere woningen
9
Initiatiefvoorstel Hart voor Schijndel Kinderparlement 'Kinderen zijn de burgers van morgen'
10
Motie vreemd aan de orde van de dag: Iedereen is welkom in onze horeca
11
Motie vreemd aan de orde van de dag: Regresrecht Wmo, nieuwe overeenkomst met verzekeraars
12
Motie vreemd aan de orde van de dag: Behoud tijdelijke verharding Vlagheide
13
Sluiting