link naar deze pagina

Agendacommissie - 4 februari 2021

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: R. Verhagen

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling verslag van 4 januari 2021
3
Bestuurlijke planning
4
Opzet beeldvormende avonden ..
5
Voorlopige agenda commissies ...
6
Voorlopige agenda raadsvergadering ...
7
Lijst ingekomen stukken
8
Rondvraag en sluiting