link naar deze pagina

Lokale Regiotafel RNOB - 23 november 2021

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: J. van Gerwen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling verslag 14 september 2021
3
Vooruitblik/doorkijk naar komende bijeenkomsten
3.a
Programma Regiodag 2 december 2021
3.b
Poho Duurzame leefomgeving
3.c
Poho Arbeidsmarkt
3.d
Poho Bestuurlijke Coördinatie Groep
3.e
Poho Ruimte, mobiliteit en wonen
3.f
Combinatie-Poho's Ruimte, Mobiliteit en Wonen en economie
3.g
Poho Economie
4
Rondvraag
5
Sluiting