link naar deze pagina

Beeldvormende avond - 24 februari 2021

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:
Toelichting: Het programma is op 4 januari 2021 door de agendacommissie vastgesteld.

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor publiek -met uitzondering van insprekers- om de vergadering bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties volgen. Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl.

1
Opening en mededelingen
19.30 uur
2
Inspreken
Aanmelding uiterlijk 23 februari 2021, 12.00 uur. Er mag ingesproken worden op zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.
3
Startgesprek Nota Kunst en Cultuur
19.35 - 21.05 uur
Na een terugblik op het huidige beleid wordt ingegaan op het waarom en de reikwijdte van een integrale nota Kunst en Cultuur. Wat wordt allemaal bekeken en onderzocht? Hoe en wanneer gaan we inwoners, organisaties, de raad en andere stakeholders hierbij betrekken? Om richting te krijgen voor het onderzoek en de totstandkoming van de nota wordt een aantal dilemma's besproken.
4
Korte pauze
21.05 - 21.10
5
Rekenkameronderzoek kwaliteit dienstverlening gemeente Meierijstad
21.10 - 22.10 uur
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamercommissie Meierijstad? Wat zijn de conclusies en aanbevelingen?
6
Sluiting
22.10 uur