link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.A. Fränzel

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststelling bestemmingsplan ‘Veghel-West, hoek Sluisstraat – Vondelstraat’
Hamerstuk
4
Vaststelling bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Noord, locatie Ollandseweg 113a’
5
Vaststelling legesverordening Meierijstad 2017
Hamerstuk
6
Vaststelling verordening winkeltijden Meierijstad
Hamerstuk
7
Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied, uitvaartcentrum Gestelseweg
Bespreekstuk
7.a
Bestemmingsplan
7.b
Bijlagen
7.c
Zienswijzen en reacties op zienswijzen
7.d
Raadsinformatiebrief
7.e
Besluit GS wijziging verordening ruimte
7.f
Beantwoording technische vragen
7.g
Rapport Monumentenhuis
7.h
Brief indieners zienswijzen 6 november 2017 en reactie
8
Motie vreemd aan de orde: Gemeentebelang Meierijstad, N616 Erp - Gemert
Bespreekstuk
De motie is ingetrokken
9
Motie vreemd aan de orde: SP, publicatie vergunningen
Bespreekstuk
10
Sluiting