link naar deze pagina

Raadsinformatiebrieven - 29 mei 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

142
Raadsinformatiebrief TNO onderzoek radartoetsing voor afwegingskader wind resultaten en gevolgen, d.d. 24-05-2022
143
Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, d.d. 17-05-2022
144
Raadsinformatiebrief Concept-jaarplan en begroting 2023 RNOB, d.d. 17-05-2022
145
Raadsinformatiebrief Begroting 2023 en jaarrekening 2021 RBL BNO, d.d. 17-05-2022
146
Raadsinformatiebrief Toekomstig beheer en exploitatie Kasteel Henkenshage, d.d. 17-05-2022
147
Raadsinformatiebrief The Chocolate Factory, hybride leer- en werkomgeving, d.d. 17-05-2022
148
Raadsinformatiebrief Afwikkeling lopende bezwaren tegen aanslagen vennootschapsbelasting middels afsluiten vaststellingsovereenkomst met Belastingdienst, d.d. 10-05-2022
149
Raadsinformatiebrief Begroting 2023 en jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, d.d. 10-05-2022
150
Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2021, jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), d.d. 10-05-2022
151
Raadsinformatiebrief WSD jaarverslag 2021 en begroting 2023-2026 en overige financiële documenten, d.d. 10-05-2022
152
Raadsinformatiebrief Begroting 2023, jaarstukken 2021 en wijziging GR RAV Brabant MWN, d.d. 10-05-2022
153
Raadsinformatiebrief Natuur- en landschapspark Vlagheide, d.d. 03-05-2022
154
Raadsinformatiebrief RES/NOB 3e monitor, d.d. 03-05-2022
155
Raadsinformatiebrief Ontwerp Programmabegroting 2013 ODBN, d.d. 03-05-2022
156
Raadsinformatiebrief Inloopavond Stallenaanpak, d.d. 25-04-2022
157
Raadsinformatiebrief Collegeverklaring en Assurance rapport DigiD en Suwinet, en zelfevaluaties BIO, BAG, BGT, BRO en WOZ, d.d. 17-03-2022
158
Raadsinformatiebrief Reactie managementletter 2021, d.d. 19-04-2022
159
Raadsinformatiebrief Stand van zaken leefbaarheid, d.d. 19-04-2022
160
Raadsinformatiebrief Medegebruik nieuw scoutinggebouw Achterpad 3, Sint-Oedenrode, d.d. 19-04-2022
161
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapport 2021 uitvoeringsprogramma duurzaamheid, d.d. 12-04-2022
162
Raadsinformatiebrief Berichtgeving Ontslag Udense bewindvoerder, d.d. 12-04-2022
163
Raadsinformatiebrief Opvang vluchtelingen uit Oekraine in Meierijstad, d.d. 12-04-2022
164
Raadsinformatiebrief Vervolgproces N279, d.d. 05-04-2022
165
Regionale Raadsinformatiebrief Jeugdbescherming april 2022, d.d. 05-04-2022
167
Raadsinformatiebrief Update van de ontwikkelingen op het gebied van transitietraject Grondstoffen en Sociaal Domein, d.d. 29-03-2022
168
Raadsinformatiebrief Coronavirus nr. 24, d.d. 30-03-2022
169
Raadinformatiebrief Eenmalige specifieke uitkering vergunninghouders ten behoeve van de transformatie van het gebouw Joachim en Anna te Veghel, d.d. 22-03-2022
170
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan gezondheid 2022, d.d. 22-03-2022
171
Raadsinformatiebrief Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en cultuurfonds 2022. d.d. 15-03-2022
172
Raadsinformatiebrief Voortgang nieuwbouw zwembaden, d.d. 15-03-2022
173
Raadsinformatiebrief Voortgang sportnota 'Sportief in Beweging', d.d. 08-03-2022
174
Raadsinformatiebrief Aanpassing uitvoeringsnota evenementenbeleid, d.d. 08-03-2022
175
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2018-2022, d.d. 08-03-2022
176
Raadsinformatiebrief Lokale Inclusie Agenda 2022 - 2023, d.d. 08-03-2022
177
Raadsinformatiebrief Lokaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022, d.d. 08-03-2022
178
Raadsinformatiebrief nr. 1 vluchtelingen uit Oekraïne in Meierijstad, d.d. 09-03-2022
179
Raadsinformatiebrief snoeihout buitengebied, d.d. 22-02-2022
180
Raadsinformatiebrief verstedelijkingsakkoord regio 's-Hertogenbosch, d.d. 15-02-2022
181
Raadsinformatiebrief Zelfbewoningsplicht, d.d. 15-02-2022
182
Raadsinformatiebrief Corona compensatie Jeugdverenigingen, d.d. 15-02-2022
183
Raadsinformatiebrief uitvoeringskader handhaving permanente bewoning recreatieverblijven en Resort de Molenheide, d.d. 08-02-2022
184
Raadsinformatiebrief Snelfietsroute Veghel-Uden, d.d. 08-02-2022
185
Raadsinformatiebrief Verplaatsen van de tweede tranche zonneparken & tussentijdse evaluatie zonneparken, d.d. 08-02-2022
186
Raadsinformatiebrief Programmaverantwoording 2021 en uitgangspunten kadernota 2023, d.d. 08-02-2022
187
Raadsinformatiebrief Herinrichting Markt Sint-Oedenrode, d.d. 01-02-2022
188
Raadsinformatiebrief Kadernota 2023, d.d. 01-02-2022
189
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2030, d.d. 01-02-2022
190
Raadsinformatiebrief Reactieverzoek Kadernota 2023 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), d.d. 01-02-2022
191
Raadsinformatiebrief Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost, d.d. 01-02-2022
192
Raadsinformatiebrief Subsidie en versterkingsgelden RADAR vanaf 2022, d.d. 01-02-2022
193
Raadsinformatiebrief Kadernota GGD Hart voor Brabant 2023, d.d. 25-01-2022
194
Raadsinformatiebrief Kadernota 2023 en Leerplichtverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost, d.d. 25-01-2022
195
Raadsinformatiebrief Eindevaluatie 'Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022" d.d. 25-01-2022
196
Raadsinformatiebrief VTH-IV uitvoeringsprogramma 2022 en evaluatie 2021, d.d. 18-01-2022
197
Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2021, d.d. 18-01-2022
198
Raadsinformatiebrief Coronavirus nr. 23, d.d. 20-01-2022
199
Raadsinformatiebrief Principebesluit uitbreiding bedrijfsactiviteiten Liempdseweg 40, Sint-Oedenrode (Van Kaathoven BV), d.d. 11-01-2022
200
Raadsinformatiebrief Citymarketing, d.d. 11-01-2022