link naar deze pagina

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M - 16 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van 21 oktober 2021
4
Spreekrecht
Aanmelding uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de commissievergadering. Inspreken is enkel mogelijk op geagendeerde onderwerpen. Maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.
5
Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
De jaarrekening is digitaal in te zien op meierijstad.jaarverslag-2021.nl
6
1e Bestuursrapportage 2022 en daarbij behorende begrotingswijziging 2022
7
Uitgangspunten programmabegroting 2023
8
Sluiting