link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De definitieve agenda wordt vastgesteld door de agendacommissie op 2 juni 2022.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 19 mei 2022
6
Benoeming waarnemend raadsvoorzitters
Stukken volgen.
7
Benoeming burgercommissieleden
Stukken volgen.
8
Benoeming collegeleden in Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen
9
Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)
10
Vaststelling gedragscodes raads-, en collegeleden gemeente Meierijstad 2022
Stukken volgen.
11
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kerkstraat 29 in Wijbosch'
12
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'snelfietsroute Veghel, Woongebied Veghel'
pdf Raadsvoorstel vaststelling BP deel Veghel snelfietsroute Uden-Veghel (741KB)
pdf Bijlage 1 Notitie zienswijzen Snelfietsroute Woongebied Veghel (5.8MB)
pdf Zienswijzen reclamant 7 (OPENBAAR) (92KB)
pdf Bijlage 2 BP Woongebied Veghel 2022-05-13 (2.4MB)
pdf Bijlage 2 SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Regels (2.1MB)
pdf Bijlage 2 SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting (10.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 1 Ontwerptekening Kern Veghel 1 (3.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 2 Ontwerptekening Kern Veghel 2 (3.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 3 Ontwerptekening Kern Veghel 3 (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 4 Ontwerptekening Kern Veghel 4 (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 5 Ontwerptekening Kern Veghel 5 (3.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 6 Ontwerptekening Kern Veghel 6 (4.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 7 Ontwerptekening Kern Veghel 7 (5.3MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek (5.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 9 Archeologie (4.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 10 Selectieadvies archeologie (854KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek explosieven (6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 12 Explosieven; inventariatiekaart (24.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 9 Archeologie (4.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 10 Selectieadvies archeologie (854KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek explosieven (6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 12 Explosieven; inventariatiekaart (24.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 13 Explosieven; bodembelastingskaart (13.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 14 Quickscan ecologie (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 15 Actualisatie Quickscan ecologie (4.8MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 16 Oplegnotitie ontwerp ecologie (828KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 17 Nee, tenzij toets (1.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 18 Onderzoek stikstof (2.6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 19 Advies compensatie natuur NNB (3.5MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 20 Memo Waterhuishouding (1.1MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 21 Landschapsvisie Duits Lijntje (71.8MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 22 Nota vooroverleg (349KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 23 Nota van zienswijzen (1.7MB)
pdf Bijlage 3 RIB snelfietsroute Uden-Veghel_bw 8 febr 2022__2010659__.docx (1.3MB)
13
Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf 'Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-Oedenrode'
14
Afgifte ontwerp 'verklaring van geen bedenkingen', Heidebloemstraat 15 Schijndel
15
Beschikbaarstelling krediet uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Mariaheide
Stukken volgen.
16
Behandeling rekenkameronderzoek: 'Eenzaamheid in Meierijstad'
17
Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
De jaarrekening is digitaal in te zien op meierijstad.jaarverslag-2021.nl
18
Vaststelling 1e Bestuursrapportage 2022 en daarbij behorende begrotingswijziging 2022
19
Sluiting