Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 19 maart 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst 19 februari 2019
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 28 maart 2019
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 25 april 2019
5
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d. 25 april 2019
6
Vaststellen agenda discussieraad d.d. 4 april 2019
7
Vaststellen agenda Rondetafelgesprek d.d. 9 april 2019
Gezamenlijk zullen we meer input moeten leveren voor onderwerpen met betrekking tot de Ronde Tafel, anders dreigt deze naar de achtergrond te verdwijnen.

Op locatie vergaderen; ook de RT kan uiteraard op locatie plaatsvinden!

De voorzitter van de RT en griffier zullen een oproep in de Langstaat/Kanton plaatsen opdat burgers onderwerpen kunnen aandragen.

Als mogelijke onderwerpen liggen er nu:
- toelichting Rijkswaterstaat op afrit 34. Op detailniveau zijn er nog aanpassingen mogelijk (aanbod van Rijkswaterstaat)
- De Schelf (aangedragen door de fractie van de SVP)
- Verkeerssituatie de Knip (aangedragen vanuit de organisatie)

8
Jaarplanning raad
9
Evaluatie vergaderwijze DR en BR Geertruidenberg
10
Rondvraag
11
Sluiting