Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 28 november 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: M Witte

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Vaststellen besluitenlijst DR 24 oktober 2019
5
Actualisatie grondexploitaties

6
3e Tussenrapportage 2019
7
Gemeentelijk digitaal plan
8
Jaarverslag 2018 en begroting 2020 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
9
Evaluatie knip Keizersdijk
10
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
11
Winkeltijdenverordening
12
Wmo-verordening 2020
13
Vaststelling bestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg
14
Programma van eisen aanbesteding accountancy-diensten 2020-2022
Bijlagen zijn GEHEIM tot moment van publicatie!