Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 4 april 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 maart 2018
5
Vaststelling visie Dombosch Werkt!
6
Startnotitie Prismalocaties
7
Uitbreiden begrazingsbeheer
8
Beheerplan baggeren 2019 - 2028.
9
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidwal 95-97, Geertruidenberg
10
Notitie ruimte voor spelen 2019 - 2022
11
Verordening gegevensverstrekking 2018
12
IHP primair en voortgezet onderwijs
13
Sluiting