Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 12 december 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: M Witte

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht
4
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
5
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 12 december 2019
6
Vaststellen besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 7 november 2019
7
Actualisatie grondexploitaties
8
3e Tussenrapportage 2019
9
Gemeentelijk digitaal plan
10
Jaarverslag 2018 en begroting 2020 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
11
Evaluatie knip Keizersdijk
12
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
13
Winkeltijdenverordening
14
Wmo-verordening 2020
15
Vaststelling bestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg
16
Programma van eisen aanbesteding accountancy-diensten 2020-2022
Bijlagen ZIJN GEHEIM tot moment van publicatie!