link naar deze pagina

commissie Algemene Zaken - 7 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: J.M. van Duijnhoven
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Raadsvoorstel tot vaststelling van de financiƫle verordening 2017 (ex artikel 212 Gemeentewet)
5
Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 van de gemeente Boekel.
6
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
7
Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2017.
8
Rondvraag.