link naar deze pagina

Gecombineerde vergadering commissie Algemene Zaken en Grondgebiedzaken - 19 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J.P.M. van Eert-van de Ven
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Presentatie door dhr. P. Verlaan, secretaris Veiligheidsregio Brabant-Noord over de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio.
5
Uiteenzetting stand van zaken Neerbroek 27 en Neerbroek 29, Molenbrand 5 – 9, Molenakker 5.
6
Raadsvoorstel inzake beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord
7
Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
8
Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 BSOB.
9
Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de APV 2014.
10
raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2018
11
Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.
12
raadsvoorstel inzake kaders ontwikkeling Boekels Ven
13
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
14
Vaststelling advieslijsten vergadering Algemene Zaken 7 februari en Grondgebiedzaken 6 februari 2018.
15
Rondvraag