link naar deze pagina

Commissie Grondgebiedzaken - 6 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.J.P.M. van Eert-van de Ven
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Donkstraat 5 Boekel.
5
Horen indieners bezwaarschriften en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bezwaren tegen vestiging voorkeursrecht op het plangebied Centrum Boekel.
6
Raadsvoorstel inzake kadernota van ODBN.
7
Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag reconstructie Vlonder zuid deel 2
8
Raadsvoorstel inzake Visie doorgroeigebied Glastuinbouw 2016.
9
Bespreken notitie Huize Padua
10
Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.
11
Raadsvoorstel inzake centrumvisie herontwikkeling zuidwand.
12
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
13
Vaststelling advieslijst vergadering 7 december 2017.
14
Rondvraag.