link naar deze pagina

commissie Wonen en werken - 20 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.D.M.M. de Wit
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Raadsvoorstel inzake beslissing op bezwaren tegen Wet voorkeursrecht gemeenten "De Burgt".
5
Raadsvoorstel tot vastelling bestemmingsplan Irenestraat - Erpseweg.
6
Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost.
7
Raadsvoorstel inzake Wegenbeleidsplan 2019-2023
8
Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord
9
Raadsvoorstel Beleidsvoornemens 2020 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
10
Raadsvoorstel inzake aanpak buurtschap De Elzen
11
Raadsvoorstel inzake notitie Actief Grondbeleid.
12
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
13
Vaststelling advieslijst 3 december 2018.
14
Rondvraag.