link naar deze pagina

Commissie Bewonerszaken - 20 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.M.G.M. van de Ven
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel/Presentatie namens de Projectgroep KindPark Boekel, architect en aannemer.
5
Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
6
Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant.
7
Raadsvoorstel inzake deelname door GGD Hart voor Brabant in een coƶperatie.
8
Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Regionaal bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
9
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
10
Vaststelling advieslijst vergadering 7 februari 2018.
11
Rondvraag.